Yoga på Kollegiet Vestergade

Et redskab til personlig udvikling

Som et særligt tilbud har alle beboere på Kollegiet Vestergade mulighed for at gå til yoga. Enten på et af kollegiets faste hold, eller via et individuelt tilrettelagt forløb. Yoga undervisningen varetages udelukkende af en uddannet yogalærer.

Igennem yogaen arbejdes der bl.a. målrettet med:

  • At skabe en større kropsbevidsthed
  • At højne den mentale såvel som den fysiske velvære
  • At reducere aktuelle stresstilstand
  • At udvikle redskaber til stresshåndtering der er overførbare i beboerens hverdag
  • At skabe en balanceret udvikling med direkte kobling mellem det mentale og det fysiske

Beboer:

“Normalt har jeg en karrusel oppe i mini hjerne, som kører meget hurtigt. Efter jeg har gjort yoga, kører karrusellen langsommere”

Yoga er autisme venligt fordi:

  • Der er mange gentagelser
  • Det foregår i et afgrænset område
  • Deltagerne bliver guidet gennem sekvenser
  • Deltagerne behøver ikke at tale med hinanden
  • Deltagerne har mulighed for at være sammen om et fælles tredje

Yoga & KRAP

På Kollegiet Vestergade arbejdes der meget ud fra KRAP.

Vi mener at yoga er direkte forenelig med KRAP fordi:

Kognitiv: Ved at komme ud af hovedet og ned i kroppen, bedres evnen til at iagttage egne følelser og tanker

Ressourcefokuseret: At finde ud af, at man kan være vedholdende og deltage i noget, selvom det nogle dage er hårdt

Anerkendende: De unge opfordres til i yogaen, at mærke efter egne grænser og tage pauser, når det bliver for meget

Pædagogik: Fx at aflæse situationer og andre mennesker