Målgruppe

Kollegiet Vestergade henvender sig til unge med en diagnose indenfor autismespektret. De unge skal være mellem 15 og 29 år og forberede sig til eller være I gang med en uddannelse. Målgruppen er:

 • Unge der er motiveret for at tage en uddannelse, men typisk har brug for støtte til at strukturere tiden og planlægge opgaver og aktiviteter
 • Unge der ofte gerne vil det sociale, men er udfordret i at forstå og tilpasse eget og andres bidrag til relationen.
 • Unge der vurderes klar til at udvikle sig med henblik på selvstændighed.
 • Unge der går i skole, går på job eller er tilknyttet et andet aktivitetstilbud (ingen personaledækning mellem 9.30-14.30 på hverdage)

Selvom de unge på Kollegiet Vestergade har mange sammenfaldende behov, er de også alle unikke personligheder med deres helt egne udfordringer og kompetencer. Behovet for støtte tilrettelægges altid individuelt men vil typisk ligge indenfor områderne struktur, praktiske opgaver, personlig indsigt/udvikling og socialt samspil.

Du kan bo på Kollegiet Vestergade hvis du:

 • Er motiveret og vurderes klar til at udvikle dig med henblik på selvstændighed
 • Er i beskæftigelse f.eks. skole, job, praktik eller andet
 • Kan administrere at der ikke er personale på kollegiet om natten.
 • Er motiveret for at bo sammen med unge der deler samme udfordringer og diagnose som dig selv.

Du kan ikke bo på Kollegiet Vestergade hvis du:

 • Ikke er motiveret for at samarbejde med personalet om at nå dine mål
 • Har en seksuelt krænkende adfærd
 • Har et misbrug af alkohol og/eller euforiserende stoffer
 • Har udadreagerende adfærd