Målgruppe

Kollegiet Vestergade henvender sig til unge med en diagnose indenfor autismespektret. De unge skal være mellem 16 og 27 år og forberede sig til eller være I gang med en uddannelse. Målgruppen er unge der er motiveret for at tage en uddannelse, men typisk har brug for støtte til at strukturere tiden og planlægge opgaver og aktiviteter. Unge der ofte gerne vil det sociale, men er udfordret i at forstå og tilpasse eget og andres bidrag til relationen. Unge der vurderes klar til at udvikle sig med henblik på selvstændighed. Unge der er i et dagtilbud, (skole, job eller andet dagtilbud)

Selvom de unge på Kollegiet Vestergade har mange sammenfaldende behov, er de også alle unikke personligheder med deres helt egne udfordringer og kompetencer. Behovet for støtte tilrettelægges altid individuelt men vil typisk ligge indenfor områderne struktur, praktiske opgaver, personlig indsigt/udvikling og socialt samspil.