Kollegiet Vestergade
Kollegiet Vestergade
Et boligtilbud & kompetencecenter

Kollegiet Vestergades botilbud henvender sig til unge med en diagnose indenfor autismespektret. De unge skal være mellem 16 og 27 år og forberede sig til eller være I gang med en uddannelse. Målgruppen er unge der er motiveret for at tage en uddannelse, men typisk har brug for støtte til at strukturere tiden og planlægge opgaver og aktiviteter og unge der ofte gerne vil det sociale, men er udfordret i at forstå og tilpasse eget og andres bidrag til relationen.