Kollegiet Vestergade
Et botilbud for unge med ASF

Kollegiet Vestergade henvender sig til unge med en diagnose indenfor autismespektret. De unge skal være mellem 15 og 29 år og forberede sig til eller være I gang med en uddannelse. Målgruppen er unge der er motiveret for at tage en uddannelse, men typisk har brug for støtte til at strukturere tiden og planlægge opgaver og aktiviteter og unge der ofte gerne vil det sociale, men er udfordret i at forstå og tilpasse eget og andres bidrag til relationen.