Kollegielivet

Uddannelse

Mange af de unge der bor på Kollegiet Vestergade er tilknyttet ASF-klasserne på Midtfyns Gymnasium. Det er afgørende, at den unge oplever og får hjælp til at skabe sammenhæng i hverdagen, og der vil derfor være et tæt samarbejde mellem den unges lærere på gymnasiet og det personale, der er tilknyttet botilbuddet for at sikre den nødvendige og rigtige støtte. For at sikre fælles forståelse, pædagogisk retning og sprog, vil en del efteruddannelse og supervision foregå fælles for medarbejderne fra gymnasiet og fra kollegiet.

Derudover er der unge der læser HF enkeltfag, går på AspIT og andre ungdomsuddannelser.

Hverdag, weekender og ferier

Hverdagen er gerne fyldt med almindelige aktiviteter og opgaver som madlavning, tøjvask, lektier, rengøring mm. Og ikke mindst hvad der også hører til et almindeligt ungdomsliv, fx fjernsyn, computerspil, udveksling af dagens oplevelser og seneste nyt fra Facebook. Kollegiet bruger kostskolens fitnesslokale flere gange om ugen ligesom der er mulighed for at bruge sløjd- og musiklokaler.

Aktiviteter

De unge kan gå til ridning på kostskolen og deltage i forskellige idrætsaktiviteter. Hver lørdag tilbydes der en fællesaktivitet som fx fisketur, brætspil, go-kart, filmmaraton, shoppetur, biograf eller andet ud fra de unges interesser og ønsker.

Fællesskab og privatliv

På Kollegiet Vestergade har man eget værelse med toilet og bad. Som ung har brug for at fordybe sig i egne interesser efter en travl skoledag, men at være ung er også at opbygge netværk og at have fritidsinteresser. På Kollegiet Vestergade ved vi, at det ikke altid kommer af sig selv og støtter de unge i at deltage i aktiviteter både på og udenfor kollegiet.
Ca. en gang om måneden er der ”kollegiemøde”. Her er kan det være praktiske informationer fra personalet og de unge der har punkter på til dagsordenen. Der holdes hver uge ”fredagsmøde” hvor der fordeles weekendopgaver som madlavning, afrydning og aktiviteter.

Kontaktpædagog

Alle der flytter ind på Kollegiet Vestergade får tilknyttet sin egen kontaktpædagog.
Kontaktpædagogen sørger for at den unge får en tilpasset støtte i hverdagen, og er tovholder i samarbejdet med uddannelsessted, kommune og familien.

Ugesamtaler

Den unge har 1 gang om ugen samtale med sin kontaktpædagog. Disse samtaler omhandler oftest personlig indsigt og udvikling. Forståelse af de særlige udfordringer der følger med det at have ASF samt udvikling af kompenserende strategier for den enkelte. Indsigt i de særlige kompetencer, der også følger med og bedst mulig udnyttelse heraf. Der tages udgangspunkt i KRAP og anvendes visuelle skemaer.

Retningslinjer for beboere på Kollegiet Vestergade

  • Vi accepterer ikke brugen af euforiserende stoffer.
  • Man er velkommen til at have besøgende/gæster på kollegiet, under hensyntagen til de øvrige beboere. Overnattende og spisende gæster aftales altid med det pædagogiske personale.
  • På kollegiet skal der altid være ro efter kl. 22.00. Dette betyder ikke, at alle skal være i seng kl. 22, men at alle aktiviteter foregår i så dæmpet et lydniveau, at dine medbeboere ikke forstyrres.
  • På kollegiet forventes det, at du giver besked til det pædagogiske personale, hvis du er forhindret i aftaler som; daglige praktiske opgaver, måltider og individuelle aftaler med pædagogerne.
  • At bo på kollegiet betyder, at du indgår i et samarbejde i forhold til at arbejde med de målsætninger og opgaver der aftales med sagsbehandler og kontaktpædagog – fx i forbindelse med rengøring, tøjvask, møder, strukturerede samtaleforløb samt beboeropgaver.
  • På kollegiet er vi alle fælles om at holde orden og rydde op.
  • På kollegiet udvises respekt for inventaret.
  • Naboskabet: På kollegierne udviser man hensyn over for sine medbeboere og tager ansvar for, at behandle andre med respekt.