Kollegielivet

Uddannelse

Størstedelen af de unge der bor på Kollegiet Vestergade er tilknyttet autismeklasserne på Midtfyns Gymnasium. Det er afgørende, at den unge oplever og får hjælp til at skabe sammenhæng i hverdagen, og der vil derfor være et tæt samarbejde mellem den unges lærere på gymnasiet og det personale, der er tilknyttet botilbuddet for at sikre den nødvendige og rigtige støtte. For at sikre fælles forståelse, pædagogisk retning og sprog, vil en del efteruddannelse og supervision foregå fælles for medarbejderne fra gymnasiet og fra kollegiet.

Mentorordningen på gymnasiet varetages af en pædagog fra Kollegiet Vestergade og derigennem er der et tæt samarbejde omkring de unge.

Derudover er der unge der læser HF enkeltfag, går på AspIT og andre ungdomsuddannelser.

Hverdag, weekender og ferier

Hverdagen er gerne fyldt med almindelige aktiviteter og opgaver som madlavning, tøjvask, lektier, rengøring mm. Og ikke mindst hvad der også hører til et almindeligt ungdomsliv, fx fjernsyn, computerspil, udveksling af dagens oplevelser og seneste nyt fra Facebook. Kollegiet bruger kostskolens fitnesslokale flere gange om ugen ligesom der er mulighed for at bruge sløjd- og musiklokaler.

Aktiviteter

De unge kan gå til ridning på kostskolen og deltage i forskellige idrætsaktiviteter. Hver lørdag tilbydes der en fællesaktivitet som fx fisketur, brætspil, filmmaraton shoppetur, biograf eller andet ud fra de unges interesser og ønsker. Der er tilbud om en årlig ferietur i sommerferien.

Fællesskab og privatliv

På Kollegiet Vestergade har man eget værelse med toilet og bad. Som ung har brug for at fordybe sig i egne interesser efter en travl skoledag, men at være ung er også at opbygge netværk og at have fritidsinteresser. På Kollegiet Vestergade ved vi, at det ikke altid kommer af sig selv og støtter de unge i at deltage i aktiviteter både på og udenfor kollegiet.
Hver torsdag er der ”kollegiemøde”. Her er kan det være praktiske informationer fra personalet og de unge der har punkter på til dagsordenen. Der holdes hver uge ”fredagsmøde” hvor der fordeles weekendopgaver som madlavning, afrydning og aktiviteter.

Kontaktpædagog

Alle der flytter ind på Kollegiet Vestergade får tilknyttet sin egen kontaktpædagog.
Kontaktpædagogen sørger for at den unge får en tilpasset støtte i hverdagen, og er tovholder i samarbejdet med uddannelsessted, kommune og familien.

Ugesamtaler

Den unge har 1 gang om ugen samtale med sin kontaktpædagog. Disse samtaler omhandler oftest personlig indsigt og udvikling. Forståelse af de særlige udfordringer der følger med det at have ASF samt udvikling af kompenserende strategier for den enkelte. Indsigt i de særlige kompetencer, der også følger med og bedst mulig udnyttelse heraf. Der tages udgangspunkt i KRAP og anvendes visuelle skemaer.

Kollegieregler

Kollegiet Vestergade er røgfrit. Der kan ryges udendørs i rygeskur.

Der må ikke indtages alkohol på kollegiet, med mindre der er et særligt arrangement hvor der er indgået aftale med personalet.

Der skal være ro efter kl. 22.00 i hverdagene.

Samværet mellem de unge skal foregå på en ordentligt og respektfuldt måde.