Pædagogik

Dokumentation

Pædagogikken tager udgangspunkt i TEACCH og KRAP. Det betyder at der arbejdes med en anerkendende, ressourcefokuseret og kognitiv tilgang til de unge.

Det pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den unges handleplan. Målene herfra nedbrydes til delmål med tilhørende konkrete indsatser. Ved indskrivningen aftales foreløbige mål i samarbejde med den unge, evt. forældre og sagsbehandler. Disse mål evalueres og justeres ved opfølgningsmødet og de kommende statusmøder. Kontaktpersonen udarbejder, i samarbejde med den unge, mål og delmål igennem hele opholdet. Der anvendes registreringer der udføres af både den unge og medarbejderne. Mål og delmål udarbejdes efter en fast skabelon, der sikrer præcis beskrivelse af succeskriterier, evalueringsform og dato for evaluering. Statusrapporter udarbejdes forud for møder med sagsbehandler og indeholder en samlet oversigt over opnåede, igangværende og afsluttede mål og delmål.