Visitation

Før den unge kan flytte ind på Kollegiet Vestergade skal kommunen bevilge et ophold på kollegiet. Kollegiet er godkendt efter §43, stk. 1 nr. 6, og stk. 3 i Barnets Lov og §107 i Serviceloven.  Opholdet kan også bevilges som ungestøtte (efterværn §76), jf. §114 i Barnets Lov.

Formålet med indskrivningsproceduren på kollegiet Vestergade, er at sikre at den unge er indenfor kollegiets målgruppe, samt at sikre den gode start. Det betyder, at vi grundigt gennemlæser dine papirer og afstemmer forventningerne med dig i indskrivningsmødet.

Indskrivningsproceduren er delt op i to dele. Første del er et besøg, hvor du får en rundvisning på kollegiet og vi fortæller om dagligdagen på kollegiet, og de støttemuligheder der er.

Anden del er et afklaringsmøde, hvor både du, din sagsbehandler og evt. dine forældre deltager.