Kompetencecenter

Kollegiet Vestergade tilbyder en række andre ydelser end selve botilbuddet

Læs meget mere under hvert punkt – og kontakt os endelig hvis du skulle have spørgsmål