Netværksklubber for mennesker med ASF

Kollegiet Vestergade har netværksklubber for normaltbegavede unge inden for autismespektret.

Mennesker med ASF oplever ofte, at det er svært at skabe og vedligeholde sociale relationer. Derfor er der særligt for denne målgruppe en stor risiko for at blive socialt isoleret. Kollegiet Vestergades netværksklubber giver muligheden for, at den unge med ASF kan blive del af et fællesskab. Et fællesskab hvor der i en tryg og forudsigelig ramme er plads til hyggeligt samvær, samtidig med der er fokus på den enkeltes deltagers selvudvikling.

Kollegiet Vestergades netværksklub er godkendt af socialtilsynet (§104)

 • Indhold i en klubaften

  Hver mandag kl. 16.45 – 20.15

  Vi starter altid klubaftenen med at sidde sammen og tage en runde, hvor hver enkelt deltager fortæller hvad der er sket siden sidst.

  Derefter er der typisk et par stykker der laver aftensmad, imens er der en aktivitet for de andre deltagere. Dette kan fx være et spil, billard, bordfodbold eller dart.

  Når maden er færdig, spiser vi sammen.

  Efter maden er der mulighed for at snakke, hygge og spille. En gang imellem vil der komme et autisme relevant input med oplæg til gruppesamtale.

 • Klubben tilbyder
  • Et professionelt personale der sammen med de unge skaber en tryg og forudsigelig atmosfære
  • Mulighed for at få udvidet sit sociale netværk, og for at danne nye venskaber
  • To gange om året er der et særligt lørdagsarrangement fælles for alle klubberne. Den ene er en tur ud af huset
  • Fokus på personlig udvikling og selvforståelse
 • Udtalelse fra en klubdeltager

  Jeg er rigtig glad for at komme i klubben og jeg synes det er mega hyggeligt med det sociale og at være sammen med nogle mennesker som også har forståelse for min autisme.

  Endvidere er jeg glad for at klubben også gør at jeg lære mere om sig selv i interaktionen med andre og bliver bedre til hvordan man laver mad sammen, spiller spil og andre sociale ting som jeg kommer ud for i mit fritids og senere familieliv med madlavning, børn (måske med autisme) der vil spille spil osv.

  Vigtige ting som jeg ikke lige møder i skolen eller på arbejdspladsen.

  Samtidig er jeg også glad for at der er mulighed for at møde nye venner som f.eks Xxxxx, som jeg mødes med en gang om ugen nu i min filmklub. Det kan nemlig være svært for mig at danne relationer, hvis der ikke er en fast ramme jeg kan mødes i og bygge relationen op i, men det er der i klubben!

 • Kalender 2023/2024

  Kalender for 2. halvår 2023: TRYK HER

  Kalender for 1. halvår 2024: TRYK HER

  Kalender for 2. halvår 2024: TRYK HER

 • Visitation

  For at starte i netværksklubben skal deltageren til en visitationssamtale. For at komme til denne, vil kontakten oftest have været via sagsbehandler i det tilfælde at kommunen betaler.

  Kontakt:

  Klubansvarlig Lasse Andersen

  Email: lwa@kollegietvestergade.dk

  Direkte tlf.: 63622078

  Visitationssamtalen tager 30-60 min.

  Der er løbende optag!

 • Klub flyer

 • Pris

  2024:

  Pris pr. mdr. : Kr. 4.079  (Juli er betalingsfri!)