Hvad er Kollegiet Vestergade sat i verden for?

Kollegiet Vestergades kerneopgave er:

At skabe de bedste muligheder for at unge med ASF kan gennemføre en ungdomsuddannelse

Kollegiet Vestergades formål er:

At leve op til kerneopgaven gennem en sammenhængende og helhedsorienteret indsats ud fra den enkeltes behov

I hverdagen gøres dette ved:

 • At afdække den enkeltes forudsætninger for at lykkes
  • Beskrive den enkeltes ressourcer og udfordringer
  • Prioritere den pædagogiske indsats så kerneopgaven altid er i fokus
 • At arbejde frem imod øget selvstændighed
  • At støtte den unge i at skabe struktur og mening
  • At støtte den enkelte i udviklingen af holdbare mestringsstrategier
  • At understøtte udviklingen af den enkeltes færdigheder med fokus på eget ansvar
 • At styrke den enkeltes muligheder i eget liv
  • At understøtte den enkeltes trivsel
  • At understøtte den enkelte i at skabe bæredygtige relationer

Kollegiet Vestergades retning for at leve op til formålet:

 • At der arbejdes ud fra en autisme-faglig tilgang
  • At der arbejdes med specialpædagogiske metoder med fokus på visualisering og struktur
  • At der arbejdes metodisk med selvforståelse og kognitive samtaler
 • At der arbejdes ressourcefokuseret og anerkendende (KRAP)
 • At arbejde systematisk med mål og delmål ud fra den opstillede handleplan